Bizi Arayın: (232) 425 8545

1416 Sok. No:11 Kahramanlar - İZMİR Kroki

Yayın Listesi

 1. Gölcüklü, M. Lök, V: Çocukta Beyin Felcinin Atonik Tipi. E. Ü. Tıp. Fak. Mec. 1:189,1962
 2. Gölcüklü, M. Lök, V: İkiyüzseksen Çocuk Felci Sekeli Vakası Münasebetiyle. E. Ü. Tıp Fak. Mec. C: 1, Sayı 4:341 - 351,1962
 3. Lök, V., Gölcüklü, M.; Çocuk Felcine Bağlı Kalçanın Fleksiyon - Abduksiyon - Dışa Rotasyon Kontraktürü ve Tedavisi E. Ü. Tıp Fak. Mec., 6:211,1962
 4. Lök, V., Kumral, E., Gölcüklü, M.: Nöro-Ortopedik Bir Vaka Münasebetiyle. E. Ü. Tıp Fak. Mec. VI:507,1967
 5. Lök, V., Gölcüklü, M., Çocuklarda Kafa Travmaları (237 vaka münasebetiyle). E. Ü. Tıp Fak. Mec. Sayı 1,1969
 6. Lök, V., Gölcüklü, M., Önçağ, H.; Çocuklarda Femur Cisim Kırıkları ve Tedavisi E. Ü. Tıp Fak. Mec. Cilt 8, No;4, S; 543-556,1969
 7. Sarpyener, MA. Lök, V.; Çocuk Felcine Bağlı Kalçanın Fleksiyon Abduksiyon, Dışa Rotasyon Kantraktürü Tedavisi. Acta Orthop.et Tra. Tur., 1970-1.
 8. Lök, V.: Flexiyon-Abduktion-External Rotation Contracture af the Hip Due Poliomyelitis and Treatment. 1.Mediterranean AND Midle Eastern Orthopaedic Surgery and Traumatology Congress, May 7-13,1970, Ankara, s:170
 9. Lök, V., Önçağ, H.: Paralitik Calcaneo Cavus Deformitesinin Tedavisinde Ters Lamburunidi Ameliyatı.Ege Ortopedi-Travmatoloji ve Rehabiltasyon Derneği II. Kongresi, 25-27 Haziran,1970. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi, C:2 Sayı:3-4, S:90-96,1974
 10. Önçağ, H., Lök, V.: Çocuklarda Suptrokanterik Bölgenin Kırıkları. XI.Milli Tıp Kongresi. 25-27 Haziran, 1970, Bursa. Türkiye Tıp Akademisi Mecmuası, C:6 Sayı:3-4, S:257-259,197
 11. Lök, V., Ağduk R., Hacı, N.: Çocukların Femur Cisim Kırıklarının Spinnerin iki Taraflı Pelvipedal Alçı Metodu ile Tedavisi (ilk rapor) (Treatment of Femoral Shaft Fracture İn Childeren by Spinner's Double Spica Plaster Method, S:126) 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 7-13 Mayıs,1970, Ankara Kongre Kitabı, S:299-306.
 12. Lök, V.: Sporcularda Kas Yaralanmaları ve Tedavisi, Spor Hekimliği Dergisi, 6:64,1970
 13. Lök, V.: FIMS'ın Uluslar arası Spor Hekimliği Kursu. Spor Hekimliği Dergisi 5.101-107,1970.
 14. Lök, V.: Tramplencilerde Sırt Ağrısı ve Röntgenolojik Değişiklikler (Çeviri). Spor Hekimliği Dergisi 5.108-109,1970.
 15. Lök, V., Gölcüklü, M., Taneli, N., Ağduk, R.: Süt Çocuğu Osteomyeliti. E. Ü. Tıp Fak. Mec. Cilt 9, No:1, S:129-136-1970
 16. Lök, V., Gölcüklü, M.: Uyluk Enjeksiyonundan Sonra Husule Gelen Quadriceps Kontraktürü E. Ü. Tıp Fak. Mec. Cilt 9, No:1, S:85-90,1970
 17. Lök, V., Gölcüklü M., Çallı, İH:Fleksor Digitoryum Superfisialis Kasının Hemanjiomuna Bağlı El Bileği ve Parmaklarının Fleksion Kontraktürü E. Ü. Tıp Fak. Mec. Cilt 9, No:1, S:155-160,1970.
 18. Lök, V., Ağduk, R.:Poliomyelitis'e Bağlı Birinci Metatars Düşüklüğü ve Tedavis,. E. Ü. Tıp Fak. Mec., C:10, No:2, S:187-191,1971. 1. Akdeniz ve Ortadoğu Ortapedi ve Travmatoloji Kongresi
 19. Lök, V.: Serebral Felçte Üst Tarafta Cerrahi Tedavi (Surgical Treatment of the Upper Extremities in Cerebral Palsy). II Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27-30 Mayıs, 1971 İstanbul, Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi, C:3, Yıl:3 Sayı:1, S:38-43,1974
 20. Lök, V.: Sporcularda Kalça ve Uyluk Yaralanmaları, Ege Ortopedi ve Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği "Spor Yaralanmaları" Sempozyumu, 20-22 Nisan 1971, İzmir, Spor Hekimliği Dergisi, S:73-75
 21. Lök, V.:Doğuştan Kalça Çıkığında Uygulanan Salter Osteotomisi Üzerinde Yaptığımız Yöntem Değişikliği ve Sonuçları (Profesörlük Tezi). (E. Ü. Tıp Fak. Mec. Cilt:13, Sayı 2, Sayfa:165-176,1974, Ayrı Baskı). II. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'nde Tebliğ Edildi. 27-30 Mayıs, 1971-İstanbul
 22. Lök, V.:Onbeşinci Asır'da Anadolu Türkleri'nde Kırık Çıkık Tedavisi. II. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27-30 Mayıs, 1971 İstanbul, E. Ü. Tıp Fak. Mec. C:13, Sayı:14, S:117-122, 1973. II. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, S:70-71, 1971
 23. Lök, V.: Poliomyelite Bağlı Kalçanın Ağır Kontraktürü ve Tedavisi. Türk Tıp Kongresi tutanağında yayınlandı. Türkiye Tıp Akademisi Mec. 6.249, 1971 (1972)
 24. Lök, V., Gölcüklü, M.: Çocuk Felcine Bağlı Kalçanın Flexion-Abduksiyon-Dışa Rotasyon Kontraktürü ve Tedavisi. Medical Tribune, 7:12,1972
 25. Lök, V., Barın E. Kemiğin Dev Hücreli Tümörü. Kemik Tümörleri Sempozyumu 27-29 Eylül 1972. İzmir Devlet Hastanesi Mec., 1972, X, 3, 611-622
 26. Lök, V., Gölcülü, M.: Fleksion-Abduksiyon-External Rotasyon Contrakture of the Hıp Due to Poliomyelitis and it is Treatment, Second Mediterranean and Middle Eastern Orthopedic Surgery and Traumatology Congress, March 13-19, 1972, Cairo-Egypt. Medical Turubune, 7-12, 1972
 27. Lök, V., Çallı, İH.: Tibiada Yorgunluk Kırıkları, XXI Milli Türk Tıp Kongresi Tutanağında yayınlandı. Türkiye Tıp Akademisi Mec. 6:254, 1972
 28. Lök, V., Ağduk, R.: The Result of Double Spica Plaster Cast Ternıque in The Treatment of Fractures of Shaft of Femur in Childeren, II. Mediterranean And Middle Eastern Orthopaedic Surgery and Traumatology Congress, 13-19 March 1972, Cairo-Egypt. The Egypt Orthopaedic Journal, Vol:8 N:4, p:366 December 1973, .
 29. Lök, V.:The endresult of The Treatment of Hip Flexion-Abduktion Contraktureafter Poliomyelitis. The Egypt Orthopaedic Journal, Vol:8 N:4 December 1973. p:366.
 30. Lök V., Sebik, A.: 1485 Yeni Doğan Çocukta Kalça Muayenesinin Sonuçları (The Result of examining of the Hip in 1485 new-born infant). III. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 1973, İzmir Kongre Kitabı, Birlik Matbaası, S:140-150, Bornova, 1974
 31. Üren, O., Lök, V.: Kayabilen Tibia Korpus Kırıklarının Böhler Usulü Cerrahi Tedavisi. E. Ü. Tıp Fak. Dergisi. 1:55-65, 1973
 32. Lök, V. Kas Eklem Apareyimizin Çalışma Kabiliyeti ve Sınırları (Çeviri) Spor Hekimliği Dergisi 8:73-76, 1973
 33. Lök, V.: Sporda Ayak Bileği Yaralanmaları (Çeviri). Spor Hekimliği Dergisi 8:85-87, 1973
 34. Lök, V., Barın, E.: Soliter Kemik Kisti (Solitary Bone Cyst). Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi, C:1, Sayı:2, 1972'den ayrı basım, Baha Matbaası İstanbul, Sayfa:72-83, 1973
 35. Lök, V., Barın, E.: Hemofilide Konservatif Ortopedik Tedavi. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi, C:3 Sayı:2, S:104-112, 1974
 36. Lök, V., Kamçıoğlu, T.: Posterior Spinal Füzyonun Omurga Tüberkülozu Tedavisindeki Yeri. Acta Orthop. Trauma. Turcica, 3:295-305, 1974
 37. Lök, V., Sebik, A.: Treatment of Congenital Dysplasia of the Hip. Third Mediterranean and Middle Eastern Orthopedic Surgery and Traumatology Congress, Athens, 19-22 May 1974, Proceedings Athens, p.123-127, 1976,
 38. Lök, V., Önçağ, H., Alıcı, E., Sebik a., Barın, E., Kamçıoğlu, T., Öziç, U.: Profesyonel Futbolcularda Mevsim Öncesi Ortopedik Muayene. Spor Hekimliği Dergisi, 9:76-80, 1974
 39. Lök, V.: Lokal Steroid Enjeksiyonların Tendonlar Üzerindeki Etkisi (Çeviri) Spor Hekimliği Dergisi 9:18-22, 1974.
 40. Lök, V.:XX Dünya Spor Hekimliğinden İzlenimler. 20. Dünya Spor Hekimliği Kongresi, Spor Hekimliği Dergisi, 9:132-135,1974
 41. Lök, V. Meniskus Yaralanmaları ve Tedavisi. Spor Hekimliği Dergisi, 9:11, 1974
 42. Lök, V: İdiopatik Skolyozda Etiyopatoloji. IV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 1.1-15 Ekim 1975, Ankara IV Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, S: 137-141, 1976
 43. Lök, V: İdiopatik Skalyozda Familial İnsidens IV Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 13-15 Ekim 1975, Ankara. IV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, S:135-136, 1976
 44. Lök, V. Önçağ, II, Barın, E: Perthes Calve Leg Hastalığında Konservatif Tedavi Sonuçları. IV. Milli Ortopedi-Travmatoloji Kongresi, 1-3 Eylül 1975, İstanbul Türkiye Ortopedi-Travmatoloji Dergisi VII. Kongre Kitabı, s:135, 1983
 45. Lök, V. Yücetürk, G. Injııries of \ Vrestling. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 2, No:6, p.324-328, 1975.
 46. Lök, V. Aksu, Y, Öztop, F, Sebik, A: Menisküs Yaralanmasını Taklit Eden Bir Vasküler Leiomyoma. Türkiye Ortopedi Travmatoloji Dergisi, 4:42-47, 1975.
 47. Lök, V. Kamçıoğlu, T:Gecikmiş Kaynama ve Psödoartrozların AO Kompresyon Metodu ile Tedavisi ve Sonuçları. IV. Milli Tıp Kongre Kitabı, S:1-9 Antalya, 1976.
 48. Lök, V. Günel, Ö. Alıcı, E: Ayak Falanksında Yerleşen Osteoid Osteotoma. Açta Orthop. Trav. Turcica 10(2): 104-109, 1976
 49. Lök, V. Sebik, A, Alıcı, E, Gürün, O, Poliomyelitli Hastalarda Tibia Rekurvasyon Osteotonisi ve Komplikasyonlarının Önlenmesinde Yeni Metod. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi, S:58-65, 1976
 50. Lök, V., Öztop, F. Öziç, U. Pigmente Villonodüier Bursit (intrapatellar Bursada Yerleşen Bir Vaka). Açta Orthop. Trau. Turcica, 1:29-34, 1976.
 51. Lök, V., Alıcı, E: Menisküs Yaralanmaları. Diz Yaralanmaları Sempozyumu, 20-22 Mayıs 1976, Çeşme-Ege Ortopedi-Travmatoloji Rehabilitasyon Derneği Diz Yaralanmaları Sempozyum Kitabı, Bilgehan Matbaası, Bornova, 1977, s:97.
 52. Lök, V., Barın, E., Sebik, A: Oturuşa Bağlı Femoral Anteversiyon Artması. Açta Orthop. Et Trav. Turcica, 3:181-194, 1976
 53. Lök, V.: Increased Femoral Anteversion dııe to Sitting and Sleeping Position. IV th MMOT Congress, April 21-23, 1976 (Madrid, Spain), Kongre Kitabı, 1977.
 54. Lök, V., Güney, H., Evren, S, Kumbul, B: Diz Ekleminde Pigmente Villonodüier Sinovitis ve Artrografinin Tanıda Değeri İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, (15) (2):485, 1977
 55. Lök, V, Sebik, A., Alıcı, E, Gürün, O.: A New Method for Prevention of Complication of Tibial flecurvation Osteotomy in Poliomyelitis IV. Ortadoğu ve Akdeniz Ortopedi-Travmatoloji Kongresi, Madrid, 23 Nisan, 1977. Proceedings of IV. MMOT Congress, Madrid, 1977
 56. Lök, V: Koksartrozda Kısmi Endoprotez Ege Ortopedi-Travmatoloji Rehabilitasyon Derneği Koksartroz Sempozyum Kitabı, S:55, Bilgehan Matbaası, Bornova, 1977
 57. Lök, V. Aydın, AT, Oztop, F. Türköz, AR: Myositis Ossifıcans Progressiva (Bir Vaka Münesebetiyle) 5 Milli Türk Ortopedi ve Trvamatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, s:663-674. İstanbul, Mayıs, 1977.
 58. Lök, V, Özsüt, T. Sebik, A, Pekin, T: Kafa Travmasından Sonra Heterotopik Kemikleşme Gelişmesi ve Tedavisi V Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 19-21 Mayıs 1977, İstanbul. Kongre Kitabı, S:675-679. 1978
 59. Lök, V. Özsüt, T, Kumbul, B: Yetişkin Doğuştan Kalça Çıkığında Total Kalça Protezi Uygulamasında Yeni Yöntem. 5. Milli Ortopedi Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Mayıs, 1977 Kongre Kitabı, s:70-72, 1978
 60. Lök, V. Yararbaş, Ö. Kayar, R: Tiroid Nodülleri ile Kombine Eski Bir Hiperparatiroid Vakası. E. Ü. Tıp Fak. Mec. 17.661, 1978
 61. Lök, V. Halk Sağlığı ve Spor. Genç Öncü Dergisi, Eylül 1978.
 62. Lök, V. Dirsek Protezi V. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kitabı, s:794-798, 1978.
 63. Lök, V. Halk Sağlığı ve Spor, Spor Hekimliği Dergisi, Cilt:14, S:21. Ağustos 1979,
 64. Özsüt, T, Lök, V, Kumbul, B: Kliniğimizde Gecikmiş Doğmalık Kalça Çıkıklarında Uygulanan Kalça Protezleri ve Erken Sonuçlanan Açta Orthop. Traumatol Turc, 2:80-88, 1979.
 65. Lök, V. Çocuk ve Spor. Spor Hekimliği Dergisi, Cilt:14, Mart 1979.
 66. Lök, V. Önçağ, H, Alıcı, E. Büyükdağlı, T: Anterior Vertebral Fusion Treatment in Vertebral Problems, VI. Mediterranean and Eastern Orthopaedic Surgery and Traumatology Congres Split, Yugoslavya, s: 327-330,2-4 Ekim 1980
 67. Lök, V., Önçağ, H, Alıcı, E. Yüce, N: Türkiye'de Skolyoz İnsidensi (The Incidence of Scoliosis in Turkey VI. Mediterranean and Eastern Orthopaedic Surgery And Traumatology Congress. Split, Yugoslavya, 2-4 Ekim 1980, p:456-463.) VI Milli Türk Ortop ve Trav Kongre Kitabı, 86-90, 1980.
 68. Lök, V: The Incidence of Scoliosis in Turkey. VI. MMOT Congress, Split, 2-4, Refarati: p:456-463. Oct, 1980
 69. Lök, V. Satış, B, Yüce, N, Oztop, F: Atthrogryposis Multiplex Congenita. Açta Orthop. Et Tra Turc, 2.56-62, 1980
 70. Lök, V, Önçağ, H, Özsüt, Alıcı, E. Ankilozan Spondilit'te Total Kalça Protezi Uygulaması 28-30 Mayıs 1981, Adana, VII Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, s:61-64, 1983
 71. Lök, V, Özyalçın, H: Basit Vakumlu Dren 28-30 Mayıs 1981, Adana. VII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, s:174-176, 1983
 72. Lök, V. Alıcı, E, Barın E: Perthes- Calve-Legg Hastalığında Konservatif Tedavi VII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 28-30 Mayıs 1981, Adana. Kongre Kitabı, Emel Matbaacılık, Ankara, s:284-287, 1983
 73. Lök, V: Üstün, E, Aydın, AT. Köstem, L. Prim er Asetabular Aseptik Nekroz (Olgu sunumu ve literatürünün gözden geçirilmesi) Açta Orthop. Traumatol Turc, No:I, 17-24, 1981.
 74. Lök, V. Sebik, A. Ege Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniğinde Yapılan Diagnostik Artroskopinin tik Sonuçlan 5. Balkan Spor Hekimliği Derneği Kongresi, İzmir, 1981 Spor Hekimliği Dergisi, Cilt 16, Sayı 4, (Ayrı Baskı), Sayfa 195-197. Aralık 1981
 75. Ergen, E. Barın, E. Lök, V. Futbol Sakatlıklarının Bilgisayar Analizleri. Beşinci Balkan Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, 1981 Spor Hekimliği Dergisi, Cilt 16, Sayı 4, s: 183-193, (Ayrı Baskı). Aralık 1981
 76. Lök, V. Sporcularda Stres Kırıkları. 5. Balkan Spor hekimliği Derneği Kongresi, İzmir, 1981. Spor Hekimliği Dergisi, Cilt 16, Sayı 4, (Ayrı Baskı), Sayfa 199-203. Aralık 1981
 77. Lök, V. Çelebi, G. Sebik, A, Barın, E. Biomechanica! Basis of the Tibial Recurvation Osteotomy. Medical Journal of Zambia, Volutne 17, Number 3, p 77-82, July 1983
 78. Kamçıoğlu, T. Lök, V: Gecikmiş Kaynama e Psödoartrozların AO Kompresyon Metodu ile Tedavisi ve Sonuçları Açta Orthop. Et Trau Turc. Der. 1, 1-9, 1982
 79. Aydın AT. Lök, V: Kaynama Gecikmesi, Doğumsal ve Edinsel Psödoartrozlarda Uygulanan Elektrik Stimülasyon Yöntemleri Dirim, 299-305, 1982.
 80. Lök, V, Çelebi, G, Sebik, A, Barın, E: Biomechanical Aspects of the Tibial Recurvation Osteotomy Proceedings of the International Congressof Orthopeadics and Traumatology of the Mediterranean and Middle East Countries Society, Rome, p.457-467. 16-18 September 1982,
 81. Sebik, A. Lök, V: Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Ericsson Yöntemi ile Rekontrüksiyon ve Erken Sonuçlar. S.H.D. Cilt:19, Sayı:2, Haziran 1984, s:61-70. Bursa'da 23-25 Mart 1983'de Türk-Alman Ortopedi ve Travmatoloji Sempozyumunda sunulmuştur.
 82. Çelebi, G, Lök, V, Sebik, A. Barın, E. Tibia Rekurvasyon Osteotomisinin Biyomekanik emeli (Biomechanical Basiso Tibial Recurvation Osteotomy). Türk-Alman Ortopedi ve Travmatoloji Sempozyumunda Bildiri olarak sunulmuştur. VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Bursa, 21-25 Mart 1983, Kongre Kitabı, S:281-289, 1984
 83. Lök, V, Çelebi, G, Sebik, A: Poliomyelitte Uyguladığımız Tibia Rekurvasyon Osteotomisinin Klinik ve Biyomekanik Karşılaştırmalı Sonuçları. VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Bursa, 21-25 Mart 1983, Kongre Kitabı, S:278-280, 1984.
 84. Lök, V, Çelebi, G, Sebik, A, Barın, E: Tibial Recurvation Osteotomy in Poliomyelitis. SICOT 84 16th Congress, 30 September 5 October 1984.-London. Video Presantation, Abtrects of papers:84, Poster bildiri 1984
 85. Lök, V, Sebik, A, Barın, E, Çelebi, G. Diz Yaralanmalrında Flaster ile Bandaj. S:H:D. Cilt:19, Sayı:2, s:71-76. Haziran 1984
 86. Lök, V, Sebik, A, Barın, E, Çelebi, G. Opatrıınki Tasmowe po Urazach Stawu Kolonowego. Sport Wyczynowy, XXIII:92-95, 1985 (Leh'çe). Aynı Yayının, bu dergide Rusça Özeti. 109-110. Aynı yayının, bu dergide İngilizce özeti:Taping After Knee Joint İnjuries: s.111
 87. Lök, V. Sebik, A, Aydın, AT, Köstem, L. Charcot-Marie-Tooth Hastalığında Ayak Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi. Açta Orthop Traumatol. Turc, No:4, S:376-382, 1985.
 88. Lök, V. Sebik, A, Bora, A, Barın, E. Kronik Osteomyelitte Oluklaştırma Yöntemi. IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Alanya, 28-30 Ekim 1985. Kongre Kitabı, s.417- 420, 1987.
 89. Lök, V. Split Anterior Tibial tendon Transferi Club foot, Ed:Dimeglio, Le Pied Bot, A.Sauramps Madical, 183-186. 1985,
 90. Köstem, L. Lök, V: Doğuştan Kalça Çıkığı Sağaltımında "Medyal Girişimle Açık Redüksiyon" Yöntemi C. Ü. Tıp Fak. Dergisi, 8:31-42, 1986
 91. Lök, V., Çelebi, G, Sebik, A, Barın, E, Zeren, B, Ada, S. Biomechanical Basisand Clinical Results of the Tibial Recurvation Osteotomy International Conference "Trende in human biomechanical research and applications in medicine and surgery" Riga, September 12-15, 1986 Biomechanics in medicine and surgery, infour volumes, Vol 3:686-692, (İngilizce) (Rusça özet), Riga, 1986
 92. Lök, V. Yazgan, Y, Barın, E. Futbolda Sakatlanma Pozisyonlarının Analizi. I. Milli Spor Hekimliği Kongresi, Kongre Kitabı, s:26 1986
 93. Lök, V. Doğuştan Pes Ekino Varus Tedavisinde (Hadidi Üçlü Girişim Ameliyatının) Sonuçlan X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 17-20 Mayıs 1987, Mersin. Kongre Kitabı, s:64-65, 1989.
 94. Lök, V. Artroskopinin Tarihi ve Geleceği Açta Orthop Traumatol. Turc, No:3, S:82, 1987 (Derleme)
 95. Hasçelik, Z, Lök, V. Flexor Tendon Contracturesinan Insulin-Dependent Diabetic Young Girl (Rosenbloom Syndrome) The Turkish Journal of Pediatrics 29. 177-180, 1987.
 96. Yüce, N, Lök; V, Barın, E: Basketbolcularda Ayak Bileği Anterior-Sagittal instabilitesi I. Milli Spor Hekimliği Kongresi, 22-23 Eylül 1986, İzmir. Kongre Kitabı, S:11-12, 2-3 Eylül 1988
 97. Lök, V: Menisküs Lejyonlarında Arlroskopik Cerrahi Açta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, C:22, No:5, S:221-228, 1988.
 98. Köstem, L. Sebik, A. Lök, V, Zeren, B, Öztop, F. Önal, Y.Z. Ademoğlu, Y. Tanısal ve Cerrahi Artroskopi (Diagnostik and Operative Arthroscopy). Açta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, C:22, No:5, S:243-245, 1988.
 99. Lök, V: Osteotomilerde Kompression X. Milli Türk Ortpedi ve Travmatoloji Kongresi, 17-20 Mayıs 1987, Mersin. Kongre Kitabı, S:49-50, 1989.
 100. Çelebi, G, Lök, V, Kurt, R, Sebik, A, Barın, E, Zeren, B: Proksimal Tibia Osteotomilerinde Nöro-Vasküler Komplikasyonların Kaynağı ve Önlenmesi (Doppler yöntemi ile inceleme) X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 17-20 Mayıs 1987, Mersin. Kongre Kitabı, s:530-534 1989,
 101. Lök, V: Ayakkabılar ve Ayak Sağlığımız Sağlık Hastanesi Dergisi, S:3, Cilt:3, Sayı:4, s:62-68. Temmuz-Ağustos 1989
 102. Lök, V. Çelebi, G, Sebik, A, Barın, E, Zeren, B., Ada, S: Tibial Rekurvasyon Osteotominin Biomekanik Temeli ve Klinik Sonuçları. II. Ortopedik Biomekanik Kongresi ve Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslar arası Dostları Cemiyetinin III: Kongresi, s:53 1989
 103. Sebik, A., Lök, V: Ricastruzione con il metodo di Eriksson dele lesioni del legamente crociato anteriore e primi risultati, ttalian J Sports Medicine and Relatad Research 11.12-27, (İtalyanca ve İngilizce). Aynı yayının İngilizce özeti: Clinical Digest Series'de çıkmıştır.1989
 104. Lök, V. Diz Artrozu ve Tedavi Endikasyonları Acta Orthop Traumatol. Turc, No:5, S.241-243, (Derleme) 1989
 105. Lök, V: Aydınok, H.Ç. Kalça Displazi ve Subluksasyonu Tedavisi. XI. Milli Türk Ort. Ve Trav. Kongresi, Ankara, 27-30 Eylül 1989, 562-566. s. Bildiriler (1990)
 106. Lök, V, Zeren, B, Köstem, L, Barın, E: Artroskopik Menisektomi Olgularımız. Spor Bilimleri MJ Ulusal Sempozyumu, Ankara, 15-16 Mart 1990, Bildiriler, 266-273.s. 1990
 107. Lök, V. Doğuştan Pes Ekino Varus'ta Tibialis Anterior Tendonu Ön Yarısının Transferi (Split Anterior Tibial Tendon Transferi) A Üniversitesi Tıp Bülteni 1 Haziran 1990 Özel Sayısı (Ayrı Basım). No:3, s:121-126, 1991
 108. Lök, V, Aydınok, II Ç: Ayakkabılar ve Ayak Sağlığımız Açta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, C:24, No:3, S:188-194, 1991
 109. Lök, V, Durmaz, İ Legg Perthes Calve Hastalığında Konservatif Tedavi Sonuçları. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kuşadası, 21-24 Nisan 1991, Kongre Kitabı, 756-762, 1991.
 110. Lök, V. Tunca, M. Kapkın, E, Dirik, G, Bolat, Y, Bone Scintigrapyasclueto previous Torture the Lancet, vol 337 846-847 Apr. 6, 1991
 111. Lök, V. Sporcularda Diz Bağ Yaralanmalarına Yaklaşım XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 21-24 Nisan, Kuşadası, 1991 XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, S:145-148, 1991
 112. Lök, V: Cerrahi Artroskopiye Nasıl Başlayalım. Temel Cerrahi Artroskopi Kursu Kitabı Antalya, 1-5 Nisan 1991
 113. Lök, V: Menizkus Yırtık Tipleri, Parsiyel ve Total Menisketomi. Temel Cerrahi Artroskopi Kursu Kitabı, Antalya 1-5 Nisan 1991
 114. Lök, V: Sporcularda Kas Yaralanmaları Ege Sağlık Vakfı, Bilim Sağlık Spor Dergisi, 1-5 Ağustos 1992
 115. Lök, V. Zeren, D, Erdinç, T. İşleyen, Ç. Futbolda Önemli Bir Yaralanma Nedeni Olan Düşme ile İlgili Maç Analizi Sonuçları, Spor Bilim II: Ulusal Kongresi, Ankara, 20-22 Kasım 1992, Bildiriler, Kongre Kitabı, S:350-354.
 116. Lök, V, Zeren, B, Sürenkök, F, Barın, E: Sporcularda Artroskopik Menisektomi Spor Bilim II: Ulusal Kongresi, Ankara, Bildiriler, Kongre Kitabı S:298- 301 20-22 Kasım 1992
 117. Kara, S, Lök, V: Thr Treatment Modalities for Congenital Dislocation of the Hip in Turkey 3. Japon Pediatrik Ortopedi Kongresinde Bildiri, Kongre Kitabı, S:94-95, 4-5 Aralık 1992
 118. Kara, S., Göksan S.B, Lök, V. Türkiye'de "Doğuştan Kalça Çıkığı'nın Tanı ve Tedavi Yöntemleri. 3. Japon Pediatrik Ortopedi Kongresinde Sunulmuştur. 5 Aralık 1992
 119. Fukuoka, Kongre Özet Kitabı: 94-97 XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir, Düzenleyen:R. Ege, THK. Basımevi, S:325-327 Ankara. 1994,
 120. Göksan, S, B, Lök, V: Japonya'da Uygulanan Doğuştan Kalça Çıkığını Önleme Modelinin Tanıtılması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, S:328-329 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir, Düzenleyen R. Ege, THK Basımevi, Ankara, 1994
 121. Lök, V. Artroskopinin Tarihçesi, Artroskopik Diz Anatomisi Artroskopi: Ed L . Köstem, S:15 Egem Matbaacılık, İzmir: 1992
 122. Lök, V: Artroskopinin Biyolojik ve Ekonomik Avantajları. Artroskopi:Ed Köstem. L., S:15 Egem Matbaacılık, İzmir: 1992
 123. Lök, V. Gecikmiş Doğuştan Kalça Çıkığında Artoplastiler. Kalça Cerrahisi ve Sorunları, Ed Rıdvan Ege, s:485 THK Basımevi, Ankara, 1994
 124. Bora, A, Lök, V. Elektromanyetik Alanlar ile Ozteojenik İndüksiyon (Deneysel Çalışma ve Klinik Uygulama), Açta Orthopaedica Turcica, 28.258, 1994.
 125. Aydoğdu, S, Vatansever, M, Lök, V: Bir Sıçrayıcı Dizi Olgusunda Sinovyal Kistik Dejenerasyon Açta Orthopaedica Turcica, 28 315-318, 1994
 126. Lök, V. Physical Torture Sequelae. Diagnostic Considerations İMA Workshop on Medical Edthics in Cases of Torture, New Delhi, 25-27 Nov. 1994
 127. Taşkıran, E, Kalaycı, T, Çelebi, G, Pehlivan, Aydoğdu S, Sur, Esen, F, Lök, V: Ef tect of Tibial Tubercle Elevation on(the Paltellofemoral Compressive Force in Patients with Patellofemoral Arthrosis 1995
 128. Lök, V. Çıtakoğlu, K: Çalışanların Sağlığının Korunması ve Çalışma Veriminin Arttırılmasında Sporun Rolü, İşçi Sağlığı Dergisi.