Bizi Arayın: (232) 425 8545

1416 Sok. No:11 Kahramanlar - İZMİR Kroki

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

 1. Ege Ortopedi ve Travmatoloji Rehabilitasyon Derneği Kurucu Üye(1975-1978 Başkan)
 2. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (1976-1980 Başkan Yardımcısı)
 3. Spor Hekimleri Federasyonu Genel Sekreteri (1977-1980)
 4. Ortadoğu ve Akdeniz Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (MMOT) Kurucu Üyesi
 5. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT) 1990-1997 Türkiye UlusalDelegesi, SICOT-2005 Uluslararası Kongresi 2. Başkanı (İstanbul, Eylül 2005)
 6.   Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Kurucu Başkanı (1987-1992)
 7.  Uluslararası Artroskopi Derneği Üyesi
 8. Avrupa Spor Yaralanmaları Artroskopi, Diz Cerrahisi Derneği (1996-2000) YK. Üyesi
 9. (IRCT) İşkence Görenler Uluslararası Rehabilitasyon Merkezi Konsey Üyesi (1991-1996), (2000-Halen)
 10. AGA (Almanca Konuşan Ülkeler Artroskopi Derneği) Kurucu Üyesi
 11. Avrupa Biomekanik Derneği Üyesi
 12. Uluslararası Ossa-Terapi Derneği (ISMST) Kurucu Üyesi
 13. Newyork Academy of Science Üyesi (1997'den itibaren)
 14. Balkan Spor Hekimliği Federasyonu Üyesi
 15. Polonya Ortopedi Travmatoloji Derneği Korrespondon Üyesi
 16. Türk Spor Hekimliği Derneği Üyesi (1975'den itibaren)
 17. Türkiye Pediatrik Ortopedi Derneği Kurucu Üyesi
 18. Uladı Köyü (Bayındır) Gençler Birliği Kurucu Üyesi (1951)
 19. Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Üyesi
 20. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) Kurucu Üyesi
 21. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanlar Sendikası Kurucu Başkanı (1969)
 22. Nükleer Savaşa Karşı Hekimler Derneği (NÜSHED) Kurucu Üye ve YK. Üyesi
 23. Barış Derneği Üyesi (1978-1980)
 24. İşçi Sağlığı Derneği Kurucu Üyeliği ve İzmir Şubesi Kurucu Başkanı
 25. Bilimsel Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı (BİLSES) Kurucu Üyesi
 26. TÜBİTAK Danışma Kurul Üyesi (1978-1982) "TTB Merkez Konsey Adına"
 27. Trafik Güvenliği Vakfı Kurucu Üyesi
 28. İzmir Tabip Odası (ITO) Başkanlığı (1977-1978)
 29. Ortopedik Özürlüler Rehabilitasyon ve Spor Klübü Onursal Üyesi
 30. Çağdaş Özürlüler Yaşam Derneği (ÇÖYDER) Onursal Başkanı
 31. Alevi Bektaşi Vakfı İzmir Şubesi Kurucu Üyesi
 32. Nazım Hikmet Vakfı Kurucu Üyesi
 33. Türkiye Sosyal Tarih ve Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Mütebelli Heyet Üyesi
 34. Amatör Sporcular Derneği (ASD) Üyesi
 35. İnsan Hakları Derneği (IHD) Kurucu Üyesi
 36. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TIHV) Kurucu Üye, YK. Üyesi, İzmir Temsilcisi
 37. İzmir Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu Kurucu Başkanı
 38. İzmir Tabip Odası Muayene ve Rapor Komisyonu Başkanı
 39. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (1976-1980 Başkan Yardımcısı)
 40. Spor Hekimleri Federasyonu Genel Sekreteri (1977-1980)